ขอเชิญชมนิทรรศการ “จิตตานุภาพ” โดย นฤพนธ์ ชุติวรรณโสภณ

นิทรรศการ “จิตตานุภาพ” เป็นนิทรรศการศิลปะแสดงผลงานเดี่ยว โดยรวบรวมผลงานประเภทวาดเส้นจิตรกรรม จำนวน 36 ชิ้น แสดงเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ผสานเข้ากับอารมณ์ความรู้สึก และปรัชญาความเชื่อส่วนตัว ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ โดยนิทรรศการครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-23 พฤศจิกายน 2548 (เปิดจันทร์ถึงศุกร์ 10.00-19.00 น. เสาร์และอาทิตย์ 12.00-18.00 น.)