เจาะลึก บิล คลินตัน เทียบชั้นผู้นำอเมริกากับไทย

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด โดยสุวดี จงสถิตวัฒนา กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมกับห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผาณิต เกิดโชคชัย (ขวาสุด) จัดงานแนะนำหนังสือ “My Life ชีวิตผม บิล คลินตัน” อัตชีวประวัติที่ตีแผ่ชีวิตอย่างตรงไปตรงมาและลึกซึ้งของอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา พร้อมจัดเสวนา “เจาะลึก บิล คลินตัน เทียบชั้นผู้นำอเมริกากับไทย” โดยคุณกร จาติกวณิช (ซ้ายสุด) รองเลขาธิการ พรรคประชาธิปัตย์ คุณอัษฎางค์ ปาณิกบุตร (ที่ 2 จากขวา) และ ดร.สมเกียตริ อ่อนวิมล (กลาง) เป็นผู้ดำเนินการเสวนา เมื่อเร็วๆ นี้