TAG จัดเสวนา “ผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการ ITX-FZ”

นายอนุพงษ์ โรจน์ครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยแอร์พอร์ต กราวนด์ เซอร์วิสเซสจำกัด หรือ TAG เป็นประธานเปิดงานเสวนา “ผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์อะไรจากคลังสินค้าปลอดภาษี สนามบินสุวรรณภูมิ ภายใต้โครงการ IT System and X-ray System for Cargo Free Zone (ITX-FZ)” โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Logistics หลายท่านร่วมงานเสวนา ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ