รายงานตัวลงทะเบียนเพื่อจัดทำทำเนียบรุ่นศิษย์เก่า คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี (ส.พ.บ.ธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวฝากจากบอสใหญ่กลุ่มบริษัทสามารถฯ ธวัชชัย วิไลลักษณ์ ผู้รั้งตำแหน่งอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี (ส.พ.บ.ธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชาวเอื้องฟ้าทุกรุ่น รายงานตัวลงทะเบียนเพื่อจัดทำทำเนียบรุ่นศิษย์เก่า ได้ที่เบอร์ 0-2975-5757 ในเวลา 7.00-21.00 น. ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548