เอเชีย บุ๊คส เชิญนักเขียนระดับโลก จัดสัมมนาพิเศษ

กรุงเทพฯ – 4 ตุลาคม 2548 – บริษัท เอเชีย บุ๊คส จำกัด ผู้จัดจำหน่ายหนังสือภาษาอังกฤษ ได้รับเกียรติจากนักเขียนระดับโลก Martin Roll (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Asian Brand Strategy มาเปิดการสัมมนา พร้อมเปิดตัวหนังสือดังกล่าว ณ โรงแรม Bangkok Marriott Resort & Spa เพื่อช่วยกระตุ้นให้แบรนด์ในไทยมีการเติบโตขึ้น อีกทั้งตัวนักเขียนเองเชื่อว่า ในอนาคตแบรนด์ที่จะเติบโตจะเป็นแบรนด์ในประเทศแถบเอเชีย โดยการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะลูกค้าเอเชีย บุ๊คส