“คาร์ฟอร์แคช” สินเชื่อเพื่อคนมีรถ สนับสนุนมหกรรมกีฬาท้องถิ่น “ไทคัพ” ขยายธุรกิจสู่ต่างจังหวัด

กรุงเทพฯ – 10 ตุลาคม 2548 – “คาร์ฟอร์แคช” สินเชื่อเพื่อคนมีรถ โดยจีอี มันนี่ ประเทศไทย ประกาศสนับสนุนมหกรรมกีฬาท้องถิ่น “ไทคัพ” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ สนับสนุนกิจกรรมชุมชนและการกีฬา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนกธุรกิจที่มุ่งขยายตลาดและฐานลูกค้าสู่ต่างจังหวัด