บางจากฯ ประกาศ ลดราคาน้ำมันเบนซิน 50 สต. และดีเซล 40 สต.

ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันในตลาดมีการปรับตัวลง บางจากฯ จึงประกาศ ลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินทุกชนิด 50 สตางค์ต่อลิตรและลดราคาน้ำมันดีเซลลง 40 สตางค์ต่อลิตร โดยมีผลตั้งแต่วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2548 เวลา 13.00 น. จึงส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันบางจากลดลง ดังนี้

– น้ำมันเบนซิน กรีนพลัส 95 ราคาเดิมลิตรละ 26.14 บาท ปรับลง 0.50 บาท ราคาใหม่ลิตรละ 25.64 บาท
– น้ำมันเบนซิน กรีนพลัส 91 ราคาเดิมลิตรละ 25.34 บาท ปรับลง 0.50 บาท ราคาใหม่ลิตรละ 24.84 บาท
– น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 95 ราคาเดิมลิตรละ 24.64 บาท ปรับลง 0.50 บาท ราคาใหม่ลิตรละ 24.14 บาท
– น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคาเดิมลิตรละ 24.34 บาท ปรับลง 0.50 บาท ราคาใหม่ลิตละ 23.84 บาท
– น้ำมันดีเซล เพาเวอร์ดี ราคาเดิมลิตรละ 23.79 บาท ปรับลง 0.40 บาท ราคาใหม่ลิตรละ 23.39 บาท