สายการบินเอมิเรตส์ รับรางวัล “สายการบินยอดเยี่ยมแห่งตะวันออกกลางและแอฟริกา” จากนิตยสารทีทีจี เอเชีย


31-10-2005 00:00:00

สายการบินเอมิเรตส์ รับมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอีกครั้ง โดยล่าสุดได้รับรางวัล “สายการบินยอดเยี่ยมแห่งตะวันออกกลางและแอฟริกา” จากนิตยสารทีทีจี เอเชีย (TTG Asia) ติดต่อกันเป็นปีที่สาม โดยจัดขึ้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ภายใจงานกาลาดินเนอร์ ประจำปี 2548 โดยรางวัลนี้เป็นการรวบรวมผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านนิตยสารทีทีจี เอเชีย และทีทีจี ไชน่า