เครือซิเมนต์ไทยมอบทุนเรียนดีเยี่ยมให้นิสิตนักศึกษา กว่า 2 ล้านบาท

กานต์ ตระกูลฮุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มอบ “ทุนเรียนดีเยี่ยม” ประจำปี 2548 ของเครือซิเมนต์ไทย ให้กับนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม จำนวน 94 คน เป็นทุนการศึกษาประมาณ 2 ล้าน 3 แสนบาท

โครงการมอบ “ทุนเรียนดีเยี่ยม” เป็นกิจกรรมที่เครือซิเมนต์ไทยจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2537 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจนิสิตนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมของแต่ละสถาบัน ให้เป็นทั้งคนเก่งและดี เพื่อที่จะได้นำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ช่วยกันพัฒนาประเทศต่อไป