แอ๊บบอตฯ จัดกิจกรรมกอล์ฟสมทบทุนเพื่อสมาคมโรคเบาหวาน

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอราตอรีส จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านโภชนาการระดับโลก ร่วมสมทบทุนจำนวน 146,000 บาท มอบแก่สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการสมาพันธ์เบานานาชาติ และภาคพื้นแปซิฟิคตะวันตก ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2548