เอสโซ่มอบทุน “เอสโซ่เสริมสร้างทักษะบัญชีควบญี่ปุ่น”

นางพรรณทิพา รสานนท์ กรรมการและผู้จัดการศูนย์บริการธุรกิจ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด มอบทุนการศึกษา “เอสโซ่เสริมสร้างทักษะบัญชีควบญี่ปุ่น” จำนวน 400,000 บาท ให้แก่นิสิตสาขาวิชาบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย หรือสมัครเรียนภาษาญี่ปุ่นกับสถาบันสอนภาษาที่กำหนด โดยมี ผศ.ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ คณบดี เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย