Event Management Club (EMC) อีเวนต์เพื่อคนอีเวนต์

คนอีเวนต์รวมตัว ตั้งชมรมอีเวนต์แมเนจเม้นท์ หรือ Event Management Club (EMC) ดึงเสริมคุณคุณาวงศ์ บอสใหญ่ ซีเอ็ม ออแกไนเซอร์ นั่งแท่นประธานคนแรก ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ที่เพลกราวน์ ทองหล่อ