เอบีเอ็ม พีอาร์เอเจนซี่ชั้นนำของไทย สยายปีกต่อยอดธุรกิจ เปิดตัวหน่วยธุรกิจฝึกอบรม เสริมศักยภาพให้องค์กรไทยบนเส้นทางสู่เออีซี รองรับความต้องการเพิ่มทักษะการสื่อสารระดับผู้บริหาร

บริษัท อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ จำกัด (เอบีเอ็ม) บริษัทประชาสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดแห่งหนึ่งของไทย เดินหน้าขยายฐานธุรกิจรุกตลาดฝึกอบรม พร้อมประกาศเปิดตัวหน่วยธุรกิจฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ (ABM Active Learning) เพื่อเสริมศักยภาพผู้บริหารด้วยทักษะการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไทยให้พร้อมรับมือการแข่งขันในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ABM Active Learning เป็นหน่วยธุรกิจฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งตอบโจทย์ผู้บริหารระดับสูงและนักการสื่อสารประชาสัมพันธ์มืออาชีพที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะในการสื่อสารองค์กรและการดำเนินธุรกิจขององค์กรไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ในวงกว้างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารให้เลือกอย่างหลากหลายตามความต้องการที่แตกต่างกันไปของแต่ละองค์กร ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาเนื้อหาสาระสำหรับใช้ในการสื่อสาร ทักษะการนำเสนอประเด็นธุรกิจ ทักษะด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ ตลอดจนเวิร์คช็อปการสื่อสารแบรนด์องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเวิร์คช็อปรู้ทันโลกโซเชียลมีเดีย โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารระดับมืออาชีพที่มากประสบการณ์ทั้งในตลาดไทยและต่างประเทศเป็นผู้นำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสื่อสารที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นนั้น ตั้งเป้าเจาะกลุ่มบริษัทไทยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ซึ่งยังใหม่ต่อการแข่งขันธุรกิจในระดับภูมิภาคให้มีความพร้อมรองรับการเปิดตลาดเออีซี ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหลังการเปิดเสรีทางการค้า โดยจะเน้นการเพิ่มทักษะในการสื่อสาร ซึ่งเป็นเทคนิคที่บริษัทชั้นนำขนาดใหญ่มีความพร้อมและได้นำมาใช้ในการเผยแพร่สาระสำคัญของธุรกิจอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจด้านวัฒนธรรมและการเสริมสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับสื่อในกลุ่มสมาชิกประเทศอาเซียนด้วย

มร. สตีฟ วินเซนต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ จำกัด เปิดเผยว่า การลงทุนเปิดหน่วยธุรกิจฝึกอบรมในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเอบีเอ็มในการสนับสนุนและขับเคลื่อนความสำเร็จให้แก่ลูกค้าในไทย โดยเฉพาะในมิติของการสื่อสารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

มร. วินเซนต์ ได้ชี้ให้เห็นถึงผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจไทยเมื่อเร็วๆ นี้ด้วยว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 50 ยังไม่มั่นใจว่า ไทยจะมีความพร้อมรับมือการเปิดเสรีทางการค้าที่กำลังจะเกิดขึ้น พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า “การเปิดประชาคมเออีซีอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2558 นั้น จะส่งผลให้ธุรกิจไทยต้องติดต่อสื่อสารทำธุรกิจระหว่างกันมากขึ้น เราเล็งเห็นถึงความต้องการองค์กรในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถด้านทักษะการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเฉียบคมขึ้น”

สำหรับหน่วยธุรกิจ ABM Active Learning นี้ จะดำเนินงานภายใต้การบริหารของ มร. ทอม โพลเดร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการการสื่อสารและประชาสัมพันธ์มานานกว่า 3 ทศวรรษ ทั้งยังมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการฝึกอบรมให้กับบริษัทชั้นนำมากมายทั้งในประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ ตลอดจนแคนาดา ประเทศบ้านเกิด

มร. โพลเดร แสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ประกอบการไทยว่า มีความพร้อมและความมุ่งมั่นที่จะแสดงขีดความสามารถรวมทั้งเผยแพร่ความโดดเด่นขององค์กรของตนเองบนเวทีระดับสากล พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า “ผมมีความยินดีอย่างมากที่ได้มีโอกาสเข้ามาดูแลบริหารการพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการฝึกอบรมด้านการสื่อสารที่ผสมผสานเนื้อหาภาคทฤษฎีเข้ากับประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟอย่างเหมาะสมลงตัว รวมไปถึงการพัฒนาสถานการณ์จำลองเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกสวมบทบาทปฏิบัติจริงด้วย”

นอกจากนี้ เอบีเอ็มยังได้ลงทุนสร้างสถานที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหาร (ABM Active Learning Studio) ขนาด 120 ตารางเมตรภายในบริเวณพื้นที่ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชิดลม ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก ควบคู่กับการสร้างบรรยากาศของสถานที่ให้เหมาะสำหรับการเรียนรู้โดยเฉพาะ โดยมีการออกแบบภายในห้องฝึกอบรมอย่างพิถีพิถัน ในขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม พรั่งพร้อมด้วยระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ถือเป็นอีกหนึ่งศูนย์ฝึกอบรมที่มีเอกลักษณ์และทันสมัยอย่างยิ่งในกรุงเทพฯ