งบโฆษณา ม.ค.-ก.ย. +2% กลุ่ม ‘อาหาร-เครื่องดื่ม’ ครองแชมป์อัดเงินสูงสุด

นีลเส็น เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงมกราคม-กันยายนปี 2021 เพิ่มขึ้น +2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่าอยู่ที่ 78,637 ล้านบาท โดยสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 60% ขณะที่ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในเดือนกันยายนลดลง -16% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ภาพรวมใช้เม็ดเงินโฆษณาปี 2021 ช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน อุตสาหกรรมหลักได้แก่

 • กลุ่มอาหาร/เครื่องดื่ม (Food&Beverage) 13,376 ล้านบาท (+12%)
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล/เครื่องสำอาง (Personal Care & Cosmetic) 10,716 ล้านบาท (+0%)
 • กลุ่ม Media & Marketing 10,333 ล้านบาท (+14%)
 • กลุ่มยานยนต์ (Automotive) 4,239 ล้านบาท (-8%)
 • กลุ่มเภสัชเวชกรรม (Pharmaceutical) 4,108 ล้านบาท (-3%)

อย่างไรก็ตาม เมื่อดูตัวเลขเฉพาะเดือนกันยายนพบว่ามีการใช้เงินที่ 7,949 ล้านบาท โดยติดลบ -16% เมื่อเทียบกับปี 2020 และเมื่อแยกงบโฆษณาแต่ละประเภทในเดือนกันยายนพบว่าเม็ดเงินยังคง ลดลงเกือบทุกสื่อ ได้แก่

 • สื่อทีวี 4,807 ล้านบาท (-12%)
 • สื่อออนไลน์ 1,931 ล้านบาท (+0%)
 • สื่อ Out Door 661 ล้านบาท (-27%)
 • สื่อวิทยุ 251 ล้านบาท (-16%)
 • สื่อสิ่งพิมพ์ 235 ล้านบาท (-31%)
 • สื่อโรงภาพยนตร์ 13 ล้านบาท (-98%)
 • สื่อ In-store 51 ล้านบาท (-11%)

ทั้งนี้ ในส่วนของบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในปี 2021 โดย 3 ลำดับแรกได้แก่

 • บริษัท UNILEVER (THAI) HOLDINGS CO.,LTD. มูลค่า 3,671 ล้านบาท +16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
 • บริษัท NESTLE(THAI) CO.,LTD. มูลค่า 2,269 ล้านบาท +15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
 • บริษัท PROCTER & GAMBLE (THAILAND) มูลค่า 1,711 ล้านบาท +7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

อาจต้องรอดูงบในเดือนตุลาคมว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรบ้าง เพราะเป็นช่วงเดือนที่มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ทำให้หลายอุตสาหกรรมกลับมาเปิดบริการได้ตามปกติ อาทิ ห้างสรรพสินค้า, ร้านอาหาร, โรงภาพยนตร์ และฟิตเนส ซึ่งน่าจะสะท้อนภาพของอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น