ออราเคิลลงนามในสัญญาติดตั้งโซลูชัน e-Business Suite

บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจการขายแบบตรงระดับแนวหน้าในเมืองไทย ประกาศติดตั้งโซลูชัน ออราเคิล อีบิสิเนส สวีท (Oracle e-Businee Suite) ซึ่งประกอบด้วย 8 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบบัญชีแยกประเภท (Oracle General Ledger) ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Oracle Payables) ระบบบัญชีลูกหนี้ (Oracle Receivables) ระบบบัญชีสินทรัพย์ (Oracle Asset) ระบบบริหารเงินสด (Oracle Cash Management) ระบบการจัดซื้อจัดหา (Oracle Purchasing) ระบบสั่งสินค้า (Oracle Order Management) และระบบคลังสินค้า (Oracle Inventory) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 10 ล้านบาท โดยมี บริษัท เมนูเฟคเจอร์ริ่ง ซิสเต็มส์ อิมพลิเมนเตชั่น จำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรในกลุ่มออราเคิล พาร์ทเนอร์ เน็ตเวิร์ค (Oracle Partner Network) และตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันของออราเคิล (Oracle Application Reseller) เป็นผูศึกษาโครงการ วางแผน ติดตั้งระบบ ซึ่งได้วางเป้าหมายที่จะเริ่มใช้งานในช่วงกลางปี 2549