โซนี่ไทยร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ พร้อมเข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการ

พณฯ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติรับมอบของที่ระลึก จาก มร. คาซูโอะ ซูยาม่า กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เนื่องในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ อย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ชั้น 6 ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม

ทั้งนี้ บริษัท โซนี่ไทย จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการดำเนินการของศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบอย่างเป็นทางการ ด้วยเล็งเห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการส่งเสริมความรู้ด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คนไทยได้มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และมีช่องทางในการนำเสนอแนวคิดให้เป็นที่ประจักษ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด ซึ่งความมุ่งมั่นดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดหลักของโซนี่ ที่ได้ให้ความสำคัญกับพลังแห่งจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่งเช่นกัน เพราะจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของผู้คนบนโลกใบนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมอำนวยความสะดวกสบาย และเพิ่มเติมสีสันของชีวิตประจำวันให้สนุกสนานยิ่งขึ้นอีกด้วย