ทรู จัดกิจกรรม Walk Rally เพื่อเสริมประสบการณ์แก่ครอบครัวสมาชิก


20-01-2006 00:00:00

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดเวิร์คช้อปแก่ลูกค้า ทรู พริวิเลจ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้แก่ครอบครัวของบรรดาสมาชิก รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ในการเล่นกิจกรรม Walk Rally ซึ่งจะมีฐานกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ฐานวิทยาศาสตร์หรรษา ฐานแตกต่างวัฒนธรรม ฐานธรรมชาติรอบตัวเรา เป็นต้น ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร บริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ถนนกำแพงเพชร 4 ด้านหลังตลาดนัดจตุจักร ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม ศกนี้