ฝรั่งเศสลงทุนผลิตสารให้กลิ่นหอมในไทย พร้อมเสนอแผนวิจัยพัฒนา-ฝึกอบรมคนไทย

บริษัท วี. เมน ฟิลส์ ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่ม MANE 1 ใน 10 ผู้ผลิตสารให้รสและกลิ่นของโลก เข้ามาลงทุนผลิตสารให้กลิ่นหอมในประเทศไทย ตั้งเป้าคิดค้นกลิ่นใหม่ปีละ 2,000 กลิ่น เพื่อจำหน่ายให้ผู้ผลิตสินค้าสบู่ แชมพู น้ำยาบ้วนปาก เครื่องสำอาง น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาทำความสะอาดบ้าน และน้ำหอมปรับอากาศ พร้อมเสนอแผนวิจัยพัฒนาและส่งบุคลากรไทยไปฝึกอบรมที่ฝรั่งเศส

นางหิรัญญา สุจินัย รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการ เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549 ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งขอรับการส่งเสริมเพื่อผลิตสารให้กลิ่นหอม (FRAGRANCE COMPOUND) ซึ่งจะจำหน่ายสารให้กลิ่นหอมกับผู้ผลิตสินค้าประเภทสบู่ แชมพู น้ำยาบ้วนปาก เครื่องสำอาง น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาทำความสะอาดบ้าน และน้ำหอมปรับอากาศ โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 11.1 ล้านบาท

ตามแผนการลงทุนของบริษัท จะมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา เพื่อคิดค้นสารให้กลิ่นหอมที่มีคุณสมบัติคงกลิ่นหอมติดทนนานมากขึ้น ปีละไม่น้อยกว่า 2,000 กลิ่น นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนที่จะจ้างบุคลากรทางด้านวิจัยและพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 14 ของการจ้างงานทั้งหมด รวมทั้งมีแผนการฝึกอบรมบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ โดยการฝึกอบรมในต่างประเทศ จะส่งบุคลากรคนไทยไปฝึกอบรมกับบริษัทแม่ที่ประเทศฝรั่งเศส

ทั้งนี้ บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นผู้ผลิตสารให้กลิ่นหอมรายแรกที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้ ในช่วงปลายปี 2547 บริษัท วี. เมน ฟิลส์ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งอาหาร (Seasoning) ทั้งชนิดน้ำและผง เพื่อจำหน่ายให้กับโรงงานแปรรูปอาหารทั้งต่างประเทศและในประเทศ โดยลงทุนประมาณ 56 ล้านบาท
บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 49 โดย V. Mane Fils ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่ม MANE ซึ่งกลุ่ม MANE ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2414 โดย Victor Mane จวบจนทุกวันนี้ธุรกิจดำเนินมาจนถึง “Mane” รุ่นที่ 4 แล้ว คือ Jean และ Michael ซึ่งเป็นเหลนของ Victor Mane และในปัจจุบันกลุ่ม MANE หรือ “MANE S.A.*” จัดได้ว่าติด Top – 10 ของโลกในอุตสาหกรรม “FLAVOR AND FRAGRANCE” โดยมียอดขายมาเป็นอันดับ 9