JARAD ร่วมแสดงศักยภาพในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 37

โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่น สาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ หรือ โครงการ JARAD….ภายใต้การนำของ…..รศ.ดร.กาญจนา ชูครุวงศ์ ประธานโครงการจะเข้าร่วมแสดงศักยภาพ..กูรูด้านอัญมณี..และผลงานของ JARAD…ในงาน….แสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 37 หรือ 37th Bangkok Gems & Jewelry Fair กำหนดจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี (Hall 1-8) ระหว่างวันที่ 1- 5 มีนาคม 2549 ภายใต้ความร่วมมือของกรมส่งเสริมการส่งออก และผู้จัดงาน….สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ…..

โดยการร่วมงานครั้งนี้โครงการ JARAD จะนำเสนอความคืบหน้าของโครงการพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการในหลักสูตรที่น่าสนใจเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งมีมากถึง 7 หลักสูตรให้เลือก พร้อมการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการโทร.02-664-4115-6 ทุกวันในเวลาทำการหรือชมบูธของโครงการได้ ณ บูธ 7C ฮอลล์ 7