เครือซิเมนต์ไทยวางศิลาฤกษ์ “กัมปอตซิเมนต์” โรงงานปูนซีเมนต์ที่กัมพูชา

สมเด็จ ฮุน เซ็น นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (ที่ 2 จากขวา) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ บริษัท กัมปอตซิเมนต์ จำกัด โรงงานปูนซีเมนต์แห่งแรกของเครือซิเมนต์ไทยในต่างประเทศ โดยมีนายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์อุตสาหกรรม จำกัด ในธุรกิจซิเมนต์ เครือซิเมนต์ไทย นายชนะ ภูมี (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัมปอตซิเมนต์ จำกัด นายซุยเซ็ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และพลังงาน ประเทศกัมพูชา (ซ้ายสุด) ร่วมประกอบพิธี

กัมปอตซิเมนต์ ตั้งอยู่ที่เมืองกัมปอต มีมูลค่าการลงทุน 3,200 ล้านบาท กำลังการผลิตปีละ 1 ล้านตัน โดยคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปี 2550 และเริ่มดำเนินการผลิตได้ในช่วงต้นปี 2551