สถาบันพระปกเกล้าจัดนิทรรศการ “สายสัมพันธ์สองธรรมราช”

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญชมนิทรรศการ “สายสัมพันธ์สองธรรมราชา” ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย อาทิ การอภิปรายในหัวข้อ “พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีในรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสันทัด ตัณฑนันท์ กรรมการบริหารหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ฝ่ายนักดนตรี อ.ส. วันศุกร์ และคุณศิริน โรจนสโรช อนุกรรมการด้านนิทรรศการและกิจกรม พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความเป็นครูในพระราชอุปนิสัย ครุฐานียบุคคล” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พรทิพย์ ดีสมโชค อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราธิราช การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 ในหัวข้อ “จากราตรีประดับดาวสู่แสงเทียน”โดยคุณเทวัญ ทรัพย์แสนยากร และคณะศิลปินดนตรีแจ๊ส และกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย

นิทรรศการ “สายสัมพันธ์สองธรรมราชา” จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2549 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-280-3413 – 4 โทรสาร 02-281-6820 ยกเว้นวันจันทร์ในเวลาราชการ