ซีเม็กซ์แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 2/49

มอนเทอร์เรย์, เม็กซิโก–(บิสิเนส ไวร์)–25 ก.ค 2549

บริษัทซีเม็กซ์, เอส.เอ. เดอ วี.ซี. (NYSE: CX) รายงานว่า EBITDA ในไตรมาส 2 ของปี 2549 เพิ่มขึ้น 16% เป็น 1.14 พันล้านดอลลาร์ ยอดขายสุทธิรวม เพิ่มขึ้น 5% เป็น 4.6 พันล้านดอลลาร์

งบการเงินรวมประจำไตรมาสสองของซีเม็กซ์และประเด็นสำคัญด้านการดำเนินงาน

— EBITDA (รายได้จากการดำเนินงานบวกค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) เพิ่มขึ้นเป็น 1.14 พันล้าน ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 16% จาก 989 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 ของปี 2548

— กระแสเงินสดจากการดำเนินงานหลังหักค่าใช้จ่ายด้านทุนในการซ่อมบำรุงอยู่ที่ 779 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5% จากไตรมาส 2 ของปีที่แล้ว

— ยอดขายในตลาดส่วนใหญ่ของซีเม็กซ์เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ และส่วนผสมเพิ่มขึ้น และภาคสาธารณูปโภคพื้นฐานและที่อยู่อาศัยยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนความต้องการปูนซีเมนต์และปูนซีเมนต์ผสมเสร็จในตลาดส่วนใหญ่ของซีเม็กซ์

— รายได้จากการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปีนี้เพิ่มขึ้น 15% เป็น 861 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 751 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

— ปริมาณปูนซีเมนต์รวมของซีเม็กซ์เพิ่มขึ้น 3% เป็น 22.4 ล้านเมตริกตัน ขณะที่ปริมาณปูนซีเมนต์ผสมเสร็จและส่วนผสมลดลง 6% และ 9% ตามลำดับ

นายเฮคเตอร์ เมดินา รองประธานบริหารฝ่ายวางแผนและการเงินกล่าวว่า “เรายังคงพอใจกับผลการดำเนินงานรวมของเรา ผลการดำเนินงานที่ดีในครึ่งปีแรกเกิดจากความแข็งแกร่งของหน่วยปฏิบัติการในตลาดหลักๆ ส่วนใหญ่ของเราเป็นหลัก เช่นเดียวกับการซื้อกิจการอาร์เอ็มซี ที่ทำให้เราเติบโตยิ่งขึ้นไปอีก เรายังคงมองในแง่บวกเรื่องความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งให้กับผู้ถือหุ้นของเรา ในขณะที่เราตั้งตารอผลตอบแทนในครึ่งปีหลัง”

ผลการดำเนินงานรวมของบริษัท
ในช่วงไตรมาส 2 ปีนี้ รายได้สุทธิส่วนใหญ่ในไตรมาสนี้ลดลง 21% เป็น 579 ล้านดอลลาร์ สาเหตุที่รายได้สุทธิส่วนใหญ่ลดลงในไตรมาสนี้เนื่องมาจากการสูญเสียอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและองค์ประกอบด้านการเงินที่ไม่ใช่เงินสดระหว่างบริษัท หนี้สุทธิ ณ สิ้นสุดไตรมาส 2 ปีนี้อยู่ที่ 8.1 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 343 ล้านดอลลาร์ในช่วงดังกล่าว และลดลง 2.3 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ปลายไตรมาสแรกปีที่แล้ว ขณะที่สัดส่วนหนี้สุทธิต่อ EBITDA ปรับตัวลดลงเป็น 2.1 เท่า จาก 2.3 เท่า ณ สิ้นสุดไตรมาส 4 ปี 2548 และอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยอยู่ที่ 7.7 เท่าในไตรมาส 2 ปีนี้ เพิ่มขึ้นจาก 6.5 เท่าในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

เหตุการณ์สำคัญในตลาดหลักๆ ในไตรมาส 2
การดำเนินงานในเม็กซิโกของซีเม็กซ์มียอดขายสุทธิ 883 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11% เป็น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ EBITDA เพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สู่ 323 ล้านดอลลาร์ และปริมาณปูนซีเมนต์ในเม็กซิโกเพิ่มขึ้น 6% เป็น 350 ล้านดอลลาร์ ปริมาณปูนซีเมนต์และปูนซีเมนต์ผสมสำเสร็จในเม็กซิโก เพิ่มขึ้น 6% และ 50% ตามลำดับ

ยอดขายสุทธิในสหรัฐลดลง 3% เป็น 1.12 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 ปี 2549 ส่วน EBITDA เพิ่มขึ้น 23% เป็น 349 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณาเกณฑ์เดียวกันสำหรับการดำเนินงานในขณะนี้ ปริมาณปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้น 3 % 16% และ 21% ตามลำดับในไตรมาสนี้เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน ใน 6 เดือนแรกของปีนี้ และเมื่อพิจารณาเกณฑ์เดียวกัน ปริมาณปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้น 6% ปูนซีเมนต์ผสมสำเร็จลดลง 8% และส่วนผสมลดลง 11% เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของปีก่อน

การดำเนินงานของซีเม็กซ์ในสเปนมียอดขายสุทธิ 476 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 ปีนี้ เพิ่มขึ้น 10% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วน EBITDA เพิ่มขึ้น 26% เป็น 154 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 ขณะทีปริมาณปูนซีเมนต์ในประเทศเพิ่มขึ้น 6% ในไตรมาส 2 ของปีนี้ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเมื่อปรับตามวันทำงานที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ ปริมาณปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้น 9% ส่วนปริมาณปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ ซึ่งปรับตามการควบรวมสินทรัพย์ของบริษัทเรดี้มิกซ์ แอสแลนด์ (Readymix Asland) หลังการยุบบริษัทดังกล่าวซึ่งเป็นธุรกิจร่วมทุนกับลาฟาร์จนั้น เพิ่มขึ้น 6%

การดำเนินงานของซีเม็กซ์ในสหราชอาณาจักรมียอดขายสุทธิลดลง 5% เป็น 478 ล้านดอลลาร์ และมี EBITDA ลดลง 29% สู่ 41 ล้านดอลลาร์

ตลาดอื่นๆในยุโรป
ในไตรมาส 2 ปีนี้ ยอดขายสุทธิในตลาดอื่นๆในยุโรปอยู่ที่ 953 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8% ส่วน EBITDA อยู่ที่ 147 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7%

อเมริกาใต้/กลาง และแคริบเบียน
การดำเนินงานของซีเม็กซ์ในอเมริกาใต้/กลาง และแคริบเบียนรายงานว่ามียอดขายสุทธิ 371 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 ปีนี้ เพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่ EBITDA เพิ่มขึ้น 4% เป็น 105 ล้านดอลลาร์เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

แอฟริกาและตะวันออกกลาง
ยอดขายสุทธิของแอฟริกาและตะวันออกกกลางในไตรมาส 2 อยู่ที่ 176 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 23% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่ EBITDA เพิ่มขึ้น 38% สู่ 45 ล้านดอลลาร์

เอเชีย
การดำเนินงานในเอเชียรายงานยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 16% จากไตรมาสแรกของปีที่แล้ว เป็น 88 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ EBITDA เพิ่มขึ้น 64% สู่ 23 ล้านดอลลาร์ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ซีเม็กซ์เป็นบริษัทผลิตวัสดุก่อสร้างระดับโลกที่กำลังขยายตัว โดยบริษัทจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูงและให้บริการที่น่าเชื่อถือแก่ลูกค้าและประชาคมต่างๆในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก และเนื่องในโอกาสการครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งบริษัทในปี 2549 นี้ ซีเม็กซ์มีประวัติมากมายในการปรับปรุงผลการดำเนินงานของลูกค้าผ่านความพยายามดำเนินวิธีการผลิตที่ทันสมัย และการพัฒนาประสิทธิภาพให้ก้าวหน้า และเพื่อส่งเสริมอนาคตที่ยั่งยืน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ www.cemex.com

ติดต่อ: CEMEX, S.A.B. de C.V.
ฝ่ายสื่อสัมพันธ์:
จอร์จ เปเรซ, (52 81) 8888-4334
หรือ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์:
อับราฮัม โรดริเกซ, (52 81) 8888-4262
หรือ
ฝ่ายนักวิเคราะห์สัมพันธ์:
ริคาร์โด ซาเลส, 212-317-6008