ทอท.เชิญคณะทูตจาก 70 ประเทศ ชมศักยภาพท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นำคณะทูตและผู้แทนจากสถานทูตกว่า 70 ประเทศ เยี่ยมชมความพร้อมและการดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี นายพงศ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายกันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศ นายศรีสุข จันทรางศุ ประธานกรรมการ และนายโชติศักดิ์ อาสภะวิริยะ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้การต้อนรับ

นายโชติศักดิ์ อาสภะวิริยะ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เปิดเผยว่า การเชิญคณะทูตกว่า 70 ประเทศ เข้าเยี่ยมชมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และแสดงความพร้อมในด้านต่างๆของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้คณะทูตจากประเทศต่างๆ รับทราบ ก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 กันยายน 2549

นอกจากนั้น การนำคณะทูตเข้าเยี่ยมชมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถือเป็นโอกาสดีที่จะแสดงให้เห็นศักยภาพในด้านต่างๆ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการเป็นศูนย์กลางการบินเอเชียอาคเนย์ อาทิ ความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารที่พักผู้โดยสารและบริเวณโดยรอบท่าอากาศยาน ความสะดวกด้านการคมนาคม ความทันสมัยของสิ่งก่อสร้างและระบบ การจัดการต่างๆ ความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยาน ฯลฯ

สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขณะนี้มีความพร้อมเป็นอย่างมากสำหรับการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ โดยที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทดสอบการขึ้นลงเที่ยวบินพาณิชย์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงการทดสอบระบบเช็คอินผู้โดยสาร ด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ล่าสุดมีการเชิญฝ่ายปฏิบัติของสายการบินทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศกว่า 100 สายการบิน มาทดสอบเคาน์เตอร์เช็คอินจำนวน 460 เคาน์เตอร์ ซึ่งโดยรวมผลการทดสอบทั้งหมดเป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าจะมีข้อติดขัดก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทร. 0-2535-1042 , 0-2535-6420