บางกอกแอร์เวย์ส เปิดตัว BAREIT ลงทุนในสนามบินสมุย ชูจุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

บมจ. การบินกรุงเทพ (BA) เปิดตัวกองทรัสต์ BAREIT โชว์ศักยภาพทรัพย์สินสนามบินสมุยที่เข้าลงทุนคึกคัก รับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยหลังเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ชูจุดเด่นเป็นสนามบินนานาชาติ สามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารได้มากถึง 6 ล้านคนต่อปี

โดยทาง BA จะให้เช่าทรัพย์สินสนามบินสมุยแก่กองทรัสต์ BAREIT โดยกองทรัสต์ BAREIT จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินกิจการสนามบินสมุยคือ ทางวิ่ง ลานจอด และสิ่งปลูกสร้างบางส่วนที่ใช้ในการดำเนินกิจการสนามบินสมุย เป็นระยะเวลาประมาณ 25 ปี โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้เงินปันผลที่มาจากค่าเช่าในสนามบิน

พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินกรุงเทพ ได้กล่าวถึงภาพรวมการท่องเที่ยวของไทยว่า หลังการเปิดประเทศไทยเต็มรูปแบบและผ่อนคลายเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทยของชาวต่างชาติ ถือเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญต่อภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย เขาคาดว่าในปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 7-10 ล้านคน

ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวในเกาะสมุย นับตั้งแต่โควิด-19 เป็นต้นมาเที่ยวบินกำลังฟื้นตัว แนวโน้มที่กลับมาถือว่าดีขึ้นอย่างมาก โดยไตรมาส 1 ปี 2022 มีเที่ยวบิน 993 เที่ยวบิน แต่ยังต่ำกว่าปี 2019 ซึ่งมีเที่ยวบินทั้งหมด 28,904 เที่ยวบิน

จากซ้ายไปขวา ลีฬภัทร ลีฬหวณิช พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ (คนกลาง) และ สาวิตร ศรีศรันยพงศ์

พุฒิพงศ์ ยังกล่าวถึงสนามบินสมุยนั้นมีอายุ 30 กว่าปีแล้ว โดยจุดเริ่มต้นของสนามบินนี้คือที่ดินแทบจะเป็นที่รกร้าง ซึ่งในอดีตสนามบินขนาดนั้นยังไม่ใหญ่เท่ากับปัจจุบันและมีทางวิ่งของเครื่องบินยาว 1,500 เมตร และมีการปรับปรุงสนามบินสมุยหลายส่วนมาก โดยเฉพาะทางวิ่งนี้ปัจจุบันยาว 2,100 เมตร ในพื้นที่ 500 ไร่

ปัจจุบันสนามบินสมุยนี้รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่สุดก็คือ Airbus A319 หรือ Boeing 737-400 อย่างไรก็ดี ผู้บริหารสูงสุดของ บมจ. การบินกรุงเทพ ก็ยอมรับว่าจุดดังกล่าวถือเป็นข้อจำกัดของสนามบินสมุยด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ทางบริษัทมองว่ารายได้จาก Private Jet ที่มาลงที่สนามบินสมุยถือเป็นโอกาสรายได้ใหม่ๆ ของสนามบินสมุย เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาปริมาณของเครื่องบินเหล่านี้ที่บินมายังสนามบินถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก และทางสนามบินเองเตรียที่จะขอเพิ่มจำนวนเที่ยวบินให้มากกว่านี้ ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ทางด้านของ ลีฬภัทร ลีฬหวณิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์ จำกัด สนามบินสมุยมีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวได้มาก มองว่าการท่องเที่ยวค่อยๆ ฟื้นตัวกลับมาเต็มรูปแบบได้ในปี 2024 ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ BA ได้จัดตั้ง BAREIT ขึ้นมา

นอกจากนี้การที่ BA ได้ยกเลิกสัญญาเช่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) และจัดตั้งกองทรัสต์ BAREIT ขึ้นมา ลีฬภัทร ชี้ว่าจะทำให้ความสามารถของ BAREIT สามารถเพิ่มทุน หรือกู้เงินสถาบันการเงินมา หรือแม้แต่ลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ในอนาคตได้ ไม่ว่าจะเป็นสนามบินในต่างประเทศ หรือแม้แต่สนามบินที่ บมจ. การบินกรุงเทพ เป็นเจ้าของ อย่างเช่น สนามบินตราด สนามบินสุโขทัย BAREIT ก็สามารถลงทุนได้ในอนาคต

ปัจจัยดังกล่าวนี้ทำให้ BAREIT มีความคล่องตัวมากกว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เดิม นอกจากนี้เธอยังมองว่ากอง REIT นั้นนักลงทุนชาวต่างชาติมีความเข้าใจมากกว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

ไม่เพียงเท่านี้ เธอยังมองว่า ธุรกิจสนามบินเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง และมองว่าเมื่อมีสนามบินใกล้กับกับชุมชนถือว่าเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น

สำหรับระยะเวลาในการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สาวิตร ศรีศรันยพงศ์ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ได้กล่าวว่า ปัจจุบัน BAREIT อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่ออนุมัติการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่นักลงทุน และคาดว่าจะระดมทุนและนำหน่วยทรัสต์เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายในปีนี้