บางกอกแอร์เวย์ส เล็งเปิดเส้นทางสมุย-ฮ่องกง ลุยจับลูกค้าต่างชาติ

บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศเตรียมเปิดเส้นทางใหม่ สมุย-ฮ่องกง ขณะเดียวกันก็เตรียมหารายได้จากลูกค้าชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่ารายได้จากลูกค้าชาวต่างชาติในปีนี้จะมีสัดส่วนมากถึง 60% รวมถึงขายตั๋วโดยสารผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น

พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงประเทศไทยกำลังเปิดการท่องเที่ยวนับตั้งแต่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีภาพรวมของธุรกิจการบินในเอเชียแปซิฟิกยังเติบโตช้ากว่าทวีปอื่นๆ เนื่องจากแต่ละประเทศมีนโยบายค่อยๆ เปิดประเทศแบบระมัดระวัง แตกต่างกับทวีปอื่น

ขณะที่ในไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมาสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส มีการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมาตรการของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรการต่างๆ เช่น Thailand Pass หรือ Test & Go นั้นถูกยกเลิกลงไป ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเยอะขึ้น

เขายังชี้ว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปมาก ตัวเลขปัจจุบันนักท่องเที่ยวจากอาเซียนคิดเป็นสัดส่วน 41% รองลงมาคือยุโรปที่ 23% แตกต่างกับปี 2019 ก่อนการแพร่ระบาดโควิดที่นักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกคิดเป็นสัดส่วน 41% นักท่องเที่ยวจากอาเซียนเป็นสัดส่วนรองลงมา 

ปัจจัยดังกล่าวทำให้สายการบินมีตัวเลขอื่นๆ ดีเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นมาอยู่ที่ 2.65 ล้านคน อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) ในปีที่ผ่านมาคือ 76% จำนวนเที่ยวบินในปี 2022 อยู่ที่ 29,892 เที่ยวมากกว่าปี 2021 มากถึง 244%

ขณะที่พาร์ตเนอร์สายการบินที่ส่งผู้โดยสารในปี 2022 รายสำคัญๆ ได้แก่ การบินไทย Emirates รวมถึง Qatar Airways 

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบางกอกแอร์เวย์สยังกล่าวว่า ทุกสายการบินพยายามเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน แต่บุคลากรคือปัญหาสำคัญ แม้ว่าจะมีการรับสมัครเพิ่มแล้วก็ตาม นอกจากนี้ยังรวมถึงการผลิตอะไหล่เครื่องบิน ที่ผลิตได้ช้า หรือหายาก เนื่องจากทุกสายการบินแย่งกลับมาเปิดให้บริการ การส่งซ่อมเครื่องใช้เวลานาน ทุกสายการบินทั่วโลกเจอปัญหาดังกล่าว

เขายังกล่าวว่าปีนี้อาจเปิดเส้นทางฮ่องกง สมุย มีการปรับปรุงสนามบินตราดให้รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ยังต้องมีการเจรจำเรื่องเช่าเครื่องบินด้วย ซึ่งเขาให้เหตุผลว่าหลังการแพร่ระบาดของโควิดทุกอย่างได้เปลี่ยนไป เนื่องจากบริษัทเช่าต้องการสัญญายาวขึ้น แต่สายการบินต้องการระยะสั้นลง ซึ่งต้องมีการเจรจา

ผู้บริหารของ Bangkok Airways – อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา (ซ้าย) พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ (กลาง) คมกริช งามวงศ์วิโรจน์ (ขวา)

อนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายงานการเงินและบัญชี กล่าวว่า ผลการดำเนินงานปี 2022 ที่ผ่านมา มีรายได้รวม 12,742.1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 889.3 ล้านบาท  ขาดทุนลดลง 64.9% เมื่อเทียบกับปี 2021

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสฯ ยังได้กล่าวถึงในปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้นำทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ (BAREIT) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 14 กันยายน2565 โดยมีการระดมทุน 14,300 ล้านบาท

คมกริช งามวงศ์วิโรจน์ ผู้อำนวยการแผนกลูกค้ารายใหญ่และผลิตภัณฑ์รายได้เสริม ได้กล่าวว่าสายการบินได้เตรียมที่จะหารายได้เพิ่มขึ้น โดยเน้นลูกค้าชาวต่างประเทศเป็นหลัก หลังจากช่วงครึ่งหลังของปี 2022 ลูกค้าชาวต่างประเทศกลับมาเยอะมาก เขาคาดว่าปีนี้ลูกค้าชางต่างประเทศอาจมีสัดส่วนถึง 60%

นอกจากนี้สายการบินจะเน้นการหารายได้เชิงรุกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการบริหารช่องทางจัดจำหน่าย เช่นการจัดจำหน่ายตั๋วผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ ไปจนถึงการขายผ่านช่องทาง Search อย่างเช่น Google ซึ่งไม่ได้กระจุกตัวแค่การจำหน่ายผ่านหน้าเว็บไซต์ของบางกอกแอร์เวย์สที่ในอดีตมีสัดส่วนมากถึง 80%

ในเรื่องของโปรโมชัน สายการบินเองก็จะมีการจัดโปรโมชันช่วง 11/11 หรือ 4/4 หรือการขายช่วงเทศกาลต่างๆ มีอย่างสงกรานต์ ลอยกระทง เพื่อให้ลูกค้าสามารถกลับบ้านหรือไปเที่ยวได้ โดยมีราคาโปรโมชันแบบพิเศษ รวมถึงจัดทำราคาพิเศษสำหรับพาร์ตเนอร์โดยเฉพาะ

ผู้อำนวยการแผนกลูกค้ารายใหญ่ฯ ยังได้กล่าวว่าสายการบินเตรียมเปลี่ยนโฉมของเว็บไซต์ใหม่ และยังมีการนำ ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ มาทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น การทำ Sport Marketing ด้วยการจัดงานวิ่งมาราธอนตามที่ต่างๆ อย่าง สุโขทัย พังงา รวมถึงการทำการตลาดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ Blogger ทั่วโลก เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับมาประเทศไทยและมีโอกาสใช้บริการสายการบิน

เป้าหมายที่เป็นในส่วนตัวเลขของบางกอกแอร์เวย์สปี 2023 มีเที่ยวบินราวๆ 48,000 เที่ยวบิน รายได้รวม 15,000 ล้านบาท มี Load Factor 76%ราคาเฉลี่ยค่าตั๋วราวๆ 3,400 บาทต่อคน