“สมคิด” นำทีมหารือแนวทางการส่งเสริมการลงทุนกับ “ฮิตาชิ”

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วย นายทะนง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง และนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) หารือร่วมกับ นายฮิโรอากิ นากานิชิ ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ จากญี่ปุ่นในการแลกเปลี่ยนความเห็น และแนวทางในการส่งเสริมการลงทุนการผลิต HDD ร่วมกัน ทั้งนี้เพราะทางบริษัทฮิตาชิฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนในการผลิต HDD ในเอเชียเพิ่มขึ้นอีกกว่า 30,000 ล้านบาท และยังเชื่อมั่นว่าไทยยังเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายที่ทางบริษัทจะขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง