กรมส่งเสริมการส่งออก ปลื้มผลตอบรับจากโครงการพัฒนาตราผ้าผืนไทย ( T3 ) สู่ตลาดโลก


14-11-2006 00:00:00

นายราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการที่กรมส่งเสริมการส่งออก ได้จัดทำโครงการพัฒนาตราผ้าผืนไทยสู่ตลาดโลก T3 ซึ่งได้จัดให้มีนิทรรศการ และคูหาแสดงสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ ในงานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง 2549 (Bangkok International Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair 2006: BIFF&BIL 2006) ขึ้นนั้น นอกจากจะประสบความสำเร็จทางด้านจำนวนของผู้เข้าชมที่มีมากกว่า 50,000 รายจากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งบายเออร์จากต่างประเทศ เช่น อเมริกา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และอิตาลี เป็นต้น โดยในปีนี้ประเทศที่ให้ความสนใจและมีการสั่งซื้อผ้าผืนไทยมากที่สุดได้แก่ ประเทศอิตาลี เนื่องจากเห็นว่า ในปีนี้ผู้ประกอบการของไทยมีการพัฒนาทางด้านการออกแบบสอดรับกับเทรนด์ตลาดโลก ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสี ลวดลาย รวมทั้งวัสดุ คุณภาพ และฝีมือของผู้ประกอบการไทย ก็มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยผ้าผืนที่ได้รับคำสั่งซื้อจะนำไปผลิตเสื้อผ้าเป็นคอลเลคชั่น

“ ผลจากการประเมินความเห็นของผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจากต่างประเทศถึงผ้าผืนไทยนั้น ปรากฏว่า สินค้าผ้าผืน T3 ของไทยมีจุดเด่นด้าน รูปแบบ และ คุณภาพของสินค้าซึ่งแตกต่างอย่างเห็นได้ขัด จากประเทศจีน เวียดนาม อินเดีย ถึงแม้ว่าราคาจะสูงกว่าประเทศจีนประมาณ 30% ก็ตาม ทั้งนี้กรมส่งเสริมการส่งออก ได้สนับสนุนโครงการนี้เพื่อ มุ่งหวังให้แบรนด์ T3 เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ซึ่งในระยะยาวแล้วจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบสิ่งทอไทย เพราะเท่ากับว่า แบรนด์ T3 เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้น กรมฯ มีบทบาทในการแสวงหา ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมอีกด้วย เพื่อสนับสนุนให้ผู้ส่งออกไทยได้พัฒนาขีดความสามารถไปสู่ตลาดโลก ”

การส่งออกสินค้าประเภทผ้าผืนและด้าย ไปยังตลาดต่างประเทศ โดยตั้งแต่มกราคม - มิถุนายน 2549 มีตัวเลขการส่งออกทั้งสิ้นประมาณ 887.81 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32,850 ล้านบาท โดยตลาดหลักของการส่งออกสินค้าประเภทนี้ได้แก่ จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และฮ่องกง

อนึ่งโครงการพัฒนาตราผ้าผืนไทย T3 เป็นโครงการที่จัดตั้งเมื่อปี 2544 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ในการพัฒนาคุณภาพ การออกแบบของผ้าผืนของไทยให้มีรูปแบบสอดคล้องกับความนิยมกับตลาดโลก นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้วัตถุดิบในประเทศในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปให้มากขึ้นอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
อุรชา จักรธรานนท์
วลัยรัศมิ์ ร่วมรักษ์
บริษัท แบรนด์เด็ด ดิ เอเจนซี่ จำกัด
โทร 0-2650-9090