CPAC นำเทคโนโลยี GPS ติดตามสถานะรถโม่ประเดิมแห่งแรกในเชียงใหม่

อรรณพ เตกะจรินทร์ (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (ซีแพค) และ ทศพล คุณะเพิ่มศิริ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท D.T.C. Enterprise จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารระบบดาวเทียม GPS (Global Positioning System) มาใช้ในการติดตามสถานะรถโม่ โดยสัญญาณดาวเทียมจะสามารถบอกตำแหน่งและสถานะของรถโม่ได้ทุกระยะ ทำให้สามารถวางแผนและบริหารการจัดส่งคอนกรีตให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ลูกค้าจะได้รับคอนกรีตตรงเวลา ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการลูกค้าซีแพคที่จังหวัดเชียงใหม่

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด มีโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จรวมซีแพคแฟรนไชส์แล้วกว่า 350 โรงงาน ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีก 4 โรงงาน ซึ่งตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ โดยมุ่งหวังให้คนไทยทั้งประเทศได้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จที่มีคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างของไทยให้มีคุณภาพสูงขึ้น