SIS จับมือกับ Fortinet จัดกิจกรรม” FORTINET ENVISION 2007 “

บริษัท SIS Distribution (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Fortinet ประเทศไทย จัดงานสัมมนา “Fortinet Envision 2007” เพื่อแนะนำเทคโนโลยีและทิศทางของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายในปี 2007 เป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันรวมถึงการรักษาความปลอดภัยภายในองค์กรให้กับผู้ใช้งาน “ Fortinet เล็งเห็นว่าการรู้เท่าทันจะช่วยให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว อำนวยความสะดวกในการทำงาน และเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งได้เป็นอย่างดี” คุณอุทัยพัฒน์ รัตนภูผา Fortinet Country Manager Thailand & Indochina กล่าว

การสัมมนาเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับเกียรติจาก
คุณศักดิ์ประเสริฐ อภิวัฒนเดช ผู้จัดการทั่วไป แผนก Enterprise บริษัท SIS Distribution (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรยายกับทีมงาน Fortinet ประเทศไทย ภายในงานมีการออกบูธแสดงสินค้าของผู้จัดจำหน่าย Fortinet และนิตยสารคอมพิวเตอร์ชั้นนำ เพื่อให้เกิดการพบปะกับผู้ใช้งานโดยตรง โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 ณ หองวิภาวดี โรงแรม โซฟเทล เซ็นทรัล ลาดพราว กรุงเทพฯ

เกี่ยวกับ Fortinet (www.fortinet.com)
Fortinet เป็นผู้บุกเบิกและผู้นำด้านเทคโนโลยี ASIC (accelerated multi-threat security systems) ที่ถูกเลือกใช้ในองค์กรธุรกิจและผู้ให้บริการ Fortinet ทำให้ระบบการรักษาความปลอดภัยขององค์กรเพิ่มมากขึ้นแต่สามารถลดรายจ่ายให้น้อยลง คุณสมบัติต่างๆของ Fortinet เกิดจากการรวบรวมทุกระดับการป้องกันการรักษาความปลอดภัย ที่รวบรวมทั้ง firewall, antivirus, intrusion prevention, VPN, spyware prevention และ antispam ทั้งหมดนี้ได้จัดเตรียมไว้สำหรับลูกค้าเป็นเทคโนโลยีการผสมผสานที่ดีที่สุดเพื่อการป้องกันในหลายๆระดับ สำหรับลูกค้าของระบบการรักษาความปลอดภัยแบบ ASIC และ unified interface Fortinet เสนอความสามารถที่เหนือกว่าระบบรักษาความปลอดภัยทั่วๆไปสามารถวิเคราะห์ผลจากศูนย์ที่อยู่ในระยะไกลได้ง่าย โดยการรวมกันของระบบการจัดการและการรายงานผลแบบเดิมๆ Fortinet ได้รับรางวัลชนะเลิศหลายรางวัลทั่วโลก ทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยเพียงรายเดียวที่ได้รับที่ได้รับการรับรองถึง 8 ครั้งจาก ICSA (firewall, antivirus, IPSec, SSL, IDS, client antivirus detection, cleaning และ antispyware) Fortinet มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซันนี่เวล รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา