ซิสโก้จับมือเนคเทค ล่องใต้เดินสายสอนความรู้อินเทอร์เน็ต ผ่านรถสื่อสารสำรอง

บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรดโชว์รถสื่อสารฉุกเฉินและเพื่อการศึกษาสังคมไทย (EECV) สู่ภาคใต้ เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านไอทีให้กับครู และนักเรียนในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายในจังหวัดสงขลา, ตรัง, ภูเก็ต และพังงา ให้มีโอกาสเรียนรู้ สื่อสาร ค้นหาข้อมูล และท่องโลกกว้างในอินเทอร์เน็ต โดยรถ EECV นี้สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเราเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สายของซิสโก้ เพื่อทำให้เป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ ซึ่งสอดคล้องกับซิสโก้ ที่มีความเชื่อว่า อินเทอร์เน็ต มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง วิถีการดำเนินชีวิต การทำงาน การศึกษา และสันทนาการ (Change the way they Live with the way they Learn)

สำหรับในปี 2550 ทางซิสโก้และเนคเทคมีแผนดำเนินการสอนความรู้อินเทอร์เน็ตผ่านรถสื่อสารสำรองเพื่อสังคมไทย ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาให้ความนักเรียน ครู ได้มีโอกาสเรียรู้และท่องโลกกว้างในอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนมกราคมจะขึ้นไปแอ่วเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, น่าน และพิษณุโลก และเดือนกุมภาพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ยโสธร, อุบลราชธานี, สุรินทร์ และนครราชสีมา