เลอโนโวเปิดหน่วยธุรกิจใหม่ เซิร์ฟเวอร์ x86 มุ่งพัฒนาศักยภาพธุรกิจองค์กรบนระบบคลาวด์

เลอโนโวประกาศความสำเร็จอย่างเป็นทางการในการเข้าซื้อกิจการเซิร์ฟเวอร์ x86 ในประเทศไทย พร้อมขยายสำนักงานแห่งใหม่เพื่อต้อนรับสมาชิกจากเซิร์ฟเวอร์ x86 ที่จะเข้ามาช่วยดูแลลูกค้าธุรกิจทั้งในสายงานธรุกิจคอนซูเมอร์, คอมเมอร์เชียลและสมาทร์โฟน การเซ็นต์สัญญาในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งในก้าวสำคัญของเลอโนโวหลังจากปี พ.ศ. 2548 ที่เลอโนโวเข้าซื้อกิจการธุรกิจพีซีของไอบีเอ็มซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มของผลิตภัณฑ์ตระกูล ThinkPad และพีซีอื่นๆ

นายจีรวุฒิ วงศ์พิมลพร กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การเข้าซื้อกิจการกลุ่มผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ X86 จะช่วยขยายศักยภาพของเลอโนโวให้กว้างมากขึ้นในส่วนผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และเซอร์วิสขององค์กรในระดับสากล ทั้งจะช่วยให้เลอโนโวก้าวครองตำแหน่งผู้ผลิตและสร้างระบบแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก และจากการรวมตัวกันของธุรกิจในครั้งนี้ เลอโนโว ประเทศไทยได้ขยายสำนักงานเพื่อรองรับทีมบุคลากรของเซิร์ฟเวอร์ X86 โดยเลอโนโวมุ่งมั่นที่จะทำให้การร่วมตัวของธุรกิจในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อประโยชน์ของลูกค้าทุกท่าน นอกจากนี้เลอโนโวยังได้มีการเตรียมแผนธุรกิจสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ X86โดยจะเริ่มที่ลูกค้าองค์กรและขยายต่อไปถึงลูกค้าในกลุ่มอื่นๆในอนาคต เลอโนโวมีศักยภาพที่เพียงพอทั้งในด้านการผลิตและประสบการณ์ซึ่งเห็นได้จากความสำเร็จของเราในปัจจุบันจากกลุ่มสินค้าตระกูลThinkPad และพีซี”

จากการเข้าซื้อกิจการกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้ เลอโนโวจะเป็นผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่ายของผลิตภัณฑ์ตระกูล System x, BladeCenter, Flex System Blade เซิร์ฟเวอร์และสวิตช์, ระบบ x86-based Flex อินทริเกรเต็ด, เซิร์ฟเวอร์และซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องของ NeXtScale และ iDataPlex, ระบบเน็ตเวิร์คของ Blade ร่วมถึงการซ่อมบำรุง

เลอโนโวและไอบีเอ็มยังได้ตกลงเป็นพันธมิตรคู่ค้า  โดยเลอโนโวจะเป็นผู้ผลิตสินค้าแบบ OEM และช่วยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของไอบีเอ็มในบางรุ่น อาทิ สตอเรจตระกูล Storwize, Linear Tape Open (LTO), IBM Flash storage arrays อุปกรณ์ในระบบซอฟแวร์ของไอบีเอ็ม อาทิ Smart Cloud, General Parallel File System และ Platform Computing โซลูชั่นส์ การเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ จะส่งผลให้เลอโนโวสามารถนำเสนอโซลูชั่น ด้าน IT ได้ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับลูกค้าองค์กรเนื่องจากมีฐานข้อมูลที่กว้างกว่าเดิม

การซื้อธุรกิจในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์โดยเลอโนโวจะยังคงดำเนินแผนธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์ Flex และ x86-based PureFlex อินทริเกรเต็ด ซิสเต็มม์ ตามที่ไอบีเอ็มได้วางไว้เพื่อความต่อเนื่องและจะเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมใหม่สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ในขณะเดียวกันไอบีเอ็มจะยังคงดูแลระบบปฏิบัติการบางส่วนให้กับเลอโนโว และลูกค้าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

นอกจากนี้ เลอโนโวอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเจรจาซื้อธุรกิจ Motorola Mobility  จาก Google หากผลการเจรจาด้านธุรกิจประสบความสำเร็จจะส่งผลให้เลอโนโวเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก ในขณะเดียวกันก็จะสร้างความแข็งเกร่งให้กับเลอโนโวในการครองตำแหน่งผู้ผลิต smart connected devices ซึ่งร่วมถึงพีซี แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก