โกลเดิ้นซี ซานคิน ลงนามสัญญาซื้อโรงงานสำเร็จรูปจากเหมราชฯ

บริษัท โกลเดิ้นซี ซานคิน (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องกรองอากาศคุณภาพสูงจากประเทศจีน ลงนามในสัญญาร่วมกับบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เพื่อซื้อโรงงานสำเร็จซึ่งตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ภายในฐานการผลิตแห่งนี้ บริษัท โกลเดิ้นซี ซานคิน จะทำการผลิตเครื่องกองอากาศคุณภาพสูงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศและโทรศัพท์เคลื่อนที่

ในภาพ: มร.เดวิด นาร์โดน (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ส่งมอบสัญญาให้แก่ มร.ดิง หง ก่วง (ขวา) ประธานบริษัท โกลเดิ้นซี ซานคิน (ไทยแลนด์) จำกัด