ไทยพาณิชย์เปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊ค “รู้จักใช้ เข้าใจเงิน”เข็มทิศแห่งความสุขของชีวิต

ธนาคารไทยพาณิชย์ ฉลองครบรอบ 100 ปี จัดพิมพ์หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค “รู้จักใช้ เข้าใจเงิน” โดย รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน เผยเคล็ดลับ เทคนิคและเรื่องราวของ “เงินทอง”

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารในฐานะสถาบันการเงินที่เติบโตคู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ในวาระครบ 100 ปี (30 มกราคม 2550) ที่จะถึงนี้ ธนาคารมีความตั้งใจเผยแพร่ความรู้หลากหลายด้าย ทั้งที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินตลอดจนความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตในด้านอื่นๆ โดย หนังสือ “รู้จักใช้ เข้าใจเงิน” นี้เป็นหนึ่งในหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นภายใต้แนวคิดที่จะเพิ่มพูนความเข้าใจแก่ประชาชน ในเรื่องการตระหนักถึงคุณค่าของการใช้เงิน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของแต่ละบุคคลและทำให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งยังช่วยให้ผู้อ่านแต่ละวัย แต่ละอาชีพมองเห็นวิธีการในการใช้ชีวิตตามรูปแบบของตนเอง ที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”

หนังสือ “รู้จักใช้ เข้าใจเงิน” ได้รับการถ่ายทอดโดย รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน ที่มีความเชี่ยวชาญและมีมุมมองทางวิชาการที่เฉียบคม ตลอดจนครอบคลุมกรณีศึกษาที่น่าสนใจด้วยภาษาเข้าใจง่าย และแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง เหมาะกับผู้อ่านทุกวัยโดยจัดเนื้อหาที่ตรงกับกลุ่มต่างๆ ได้แก่ เยาวชน นักศึกษา ครู อาจารย์ พ่อแม่ โดยจัดพิมพ์ขึ้น เพื่อเผยแพร่แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน สถาบันการศึกษา 8,500 แห่ง ทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่ โครงการ 100 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ (02)544-5111