ฮอฟ อาร์ท เปิดนิทรรศการ ศิลปะจินตทัศน์นิพนธ์ Open Mind อย่างเป็นทางการ

มีนาคมเป็นช่วงเวลาที่นักเรียน นักศึกษาหลายคนเฝ้ารอคอย เพราะจะเป็นช่วงเวลาที่จะได้พักผ่อนจากการเรียนอันเคร่งเครียดมาตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา แต่สำหรับใครอีกหลายคนช่วงเวลานี้กลับเป็นช่วงเวลาสำคัญในการก้าวข้ามจากสถานภาพหนึ่งเข้าสู่อีกสถานภาพหนึ่ง ต้องเติบโตเพื่อแสดงศักยภาพของตนเองให้ผู้คนได้รับรู้ และกลุ่มนิสิตเหล่านี้ก็อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว การจะก้าวจากคำว่า นิสิตที่เรียนศิลปะ ไปสู่โลกแห่งความเป็นจริง ไม่ว่าจะเดินทางต่อบนทางสายศิลปะเพื่อเป็นหนึ่งในศิลปินแนวหน้าของเมืองไทย หรือจะพลิกผันตัวเองออกไปในรูปแบบอื่นๆก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งแปลกใหม่ทั้งสิ้น แต่พวกเขาก็พวกแล้วที่จะ เปิดใจ ยอมรับมัน แล้วคุณล่ะ?

นิทรรศการ ศิลปะจินตทัศน์นิพนธ์ Open Mind โดยนิสิตชั้นปีสุดท้ายกว่า 30 ชีวิต ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กับช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งในชีวิตของพวกเขา โชว์ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตการเป็นนิสิต แต่ก็อาจจะเป็นก้าวแรกของใครหลายคนในการเป็นศิลปินเต็มตัว หากจะย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะจินตทัศน์ ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ก็นับล่วงเข้าสู่ปีที่ 14 ของคณะแล้ว แต่เราก็พบว่าศิลปินที่ยังคงผลิตงานออกสู่สารธารณชนอย่างต่อเนื่องที่หลงเหลือจากคณะนี้นั้นมีน้อยเต็มที เมื่อเทียบกับศิลปินจากค่ายอื่นๆ แต่เมื่อได้ลงลึกถึงปรัชญาของคณะนี้แล้วก็ทำให้เราได้ทราบคำตอบ

“สร้างสรรค์ด้วยปัญญาธรรม” แนวทางที่ฟังง่ายๆ แต่แฝงด้วยความหมายอันลึกซึ้ง จากความต้องการที่จะผลิตบัณฑิตที่มีภาวะความเป็นผู้นำ จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้านศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาวิชาการทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล ก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเมื่อจุดมุ่งหมายของคณะอยู่ที่ความต้องการในการสร้าง “องค์ความรู้ทางศิลปะ” จำนวนของศิลปินจากคณะนี้จึงมีไม่มาก แต่คุณภาพไม่ได้น้อยตามลงไปด้วยเลย

ขอเชิญร่วมเปิดนิทรรศการ ศิลปะจินตทัศน์นิพนธ์ Open Mind อย่างเป็นทางการ
ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2549
ตั้งแต่เวลา 18.39 น. ณ ฮอฟ อาร์ท แกลเลอรี่ ถ.รัชดาภิเษก
นิทรรศการจะจัดแสดงตั้งแต่ วันที่ 9 – 31 มีนาคม 2550

ฮอฟ อาร์ท เปิดทำการทุกวันอังคาร – เสาร์
ตั้งแต่10.30 – 18.00 น.

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
หรือติดต่อสัมภาษณ์ศิลปิน
กรุณาติดต่อ คุนหยิน ศูนย์ศิลปะฮอฟอาร์ท โทร 02 – 690 1347 – 9, 085-140-1752
เว็บไซต์ : www.hof-art.netอีเมล์: info@hof-art.net, hofartinfo@gmail.com