‘มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ’ และ ‘ออนอาร์ต แกลอรี’่ ชวนคนไทยร่วมสืบสานงานคีตศิลป์ ในนิทรรศการ “ โหมรักโหมโรง ”

จากภาพยนตร์เรื่องเยี่ยมแห่งปีที่ปลุกกระแสดนตรีไทยให้กลับมาเป็นที่สนใจในวงกว้างอีกครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อน จวบจนถึงวันนี้ นับเป็นเวลากว่า 4 ปีแล้วที่ “โหมโรง ” ยังคงตราตรึงอยู่ใน ความทรงจำของประชาชนชาวไทย และเพื่อเป็นการรำลึกถึงภาพยนตร์ สะท้อนงานคีตศิลป์อันทรง คุณค่าของแผ่นดิน มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ร่วมกับ ออนอาร์ต แกลอรี่ และ องค์กรพันธมิตร จึงได้จัดกิจกรรมบรรเลงดนตรี เสวนาวิชาการ ภายใต้โครงการ “ โหมรักโหมโรง ”

โดยในโครงการส่งเสริมดนตรีไทย โหมรักโหมโรง ดังกล่าวนี้ ได้จัดให้มีการบรรเลง ปี่พาทย์เพลงผลงานท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เพื่อเป็นการบูชาครูและ เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาวิชาการหัวข้อเกี่ยวกับดนตรีไทย นิทรรศการ ชีวประวัติหลวงประดิษฐ์ไพเราะ เบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์โหมโรง การทำเพลงในภาพยนตร์ โหมโรง และผลสืบเนื่องจากภาพยนตร์โหมโรง ต่อสังคมไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทัศนศึกษา “ส่องกล้องแม่กลองมองบ้านครู” โดยโต๊ะกล้อง พันทิปดอทคอมร่วมกับกลุ่มคนรักแม่กลองและคนดนตรีจากอัมพวา การสาธิตการประชันวงปี่พาทย์การบรรเลงดนตรีไทยโดยแชมป์คุณพระประชันจากรายการคุณพระช่วย และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

โหมรักโหมโรง ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดกว้างสำหรับผู้สนใจ ทุกท่าน ซึ่งสามารถ เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป ณ มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เลขทที่ 4 7 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-6197304 , 081-5282782 , 086-9888011