เอ็นฟอร์ซ ซีเคียวริตี้ นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ Content Security Gateway ของ CPsecure

บริษัทเอ็นฟอร์ซ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ เอพี จำกัด ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที ซีเคียวริตี้) และตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ CPsecure ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ Content Security Gateway ของ CPsecure

ด้วยสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทางด้าน Anti-Malware Gateway หรือต่อต้านภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ต เช่นไวรัส, หนอนอินเตอร์เน็ต, โทรจัน และสปายแวร์ ตลอดจนมัลแวร์ อื่นๆ ซึ่งพัฒนาโดย ผู้คิดเริ่มต้นทำ Anti-Virus Gateway ทำให้ ผลิตภัณฑ์ Content Security Gateway ของ CPsecure มีความโดดเด่นในการ สแกนหาและตรวจจับมัลแวร์ ต่างๆ ด้วยความเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีการตรวจหาและดักจับเฉพาะ “Stream Based Scanning” ที่เป็นสิทธิบัตรทางปัญญาของ CPsecure เท่านั้น ทำให้การทำงานโดยเฉพาะการสแกน ทั้ง SMTP,POP3, HTTP, HTTPS, IMAP, FTP โปรโตคอลนั้นรวดเร็วกว่าเทคโนโลยีที่ใช้ปัจจุบันถึง 5-10 เท่า ซึ่งไม่มีความยุ่งยากในการติดตั้งและไม่จำเป็นต้องปรับแต่งหรือแก้ไขคอนฟิกกูเรชั่นของระบบเครือข่ายแต่อย่างใด ด้วยเทคโนโลยีแบบ In-line ที่เพียบพร้อมกับเทคโนโลยี Fail-open ที่จะทำให้ระบบข้อมูลไม่มีเวลาที่จะสะดุดหรือหยุดชะงักแต่อย่างใด CPsecure มาพร้อมกับระบบแอนตี้มัลแวร์ สองระบบ (Double Scan Engine) เพื่อลดความเสี่ยงต่อมัลแวร์ที่จะหลุดรอด เพราะการใช้ระบบแอนตี้ไวรัสเพียงระบบเดียว และการอัพเดทที่เร็วที่สุด ถึงทุกๆ ชั่วโมง