ค้าสากลซิเมนต์ไทย (SCT) คว้ารางวัลจรรยาบรรณดีเด่น จากหอการค้าไทย

กลินท์ สารสิน (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย จำกัด (SCT) รับมอบรางวัล “จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย” จาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ขวา) ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดย SCT ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการว่า มีคุณสมบัติดีเด่นในการประกอบธุรกิจ อย่างมีจรรยาบรรณ อาทิ มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและคู่ค้า การรักษาความสุจริต และการช่วยเหลือสังคม

บริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย จำกัด (SCT) ในธุรกิจจัดจำหน่าย เครือซิเมนต์ไทย (SCG) ผู้นำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานราชการ มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านดำเนินธุรกิจการค้าทั่วโลกพร้อมเครือข่ายและสาขาถึง 23 แห่งใน 15 ประเทศ โดยมีนโยบายมุ่งเน้นการเสริมสร้างนวัตกรรมต่างๆ ให้ธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณค่าทั้งด้านสินค้าและบริการ ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า