กรมส่งเสริมการส่งออกปลื้ม 46 ประเทศ เข้าร่วมชมงาน TIEE 2007

กรมส่งเสริมการส่งออกเผยงานนิทรรศการการศึกษานานาชาติของไทย ปี 2550 หรือ Thailand International Education Exhibition 2007 (TIEE 2007) ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งโดยมีผู้เข้าร่วมชมเกือบ 9,000 คน จากทั้งไทยและอีก 45 ประเทศทั่วโลก

งาน TIEE 2007 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดึงดูดผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษารวมทั้งนักธุรกิจชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงาน รวมทั้งสิ้น 8,929 ราย เป็นผู้ชมงานชาวไทย 8,721 รายและชาวต่างประเทศ 208 ราย ซึ่งรวมถึงนักธุรกิจผู้เข้าชมงานเป็นคณะ(Trade Mission) จากต่างประเทศ จำนวน 139 ราย

สำหรับประเทศที่มีผู้เข้าชมงาน TIEE 2007 มากที่สุด 5 อันดับแรก (ยกเว้นประเทศไทย) ได้แก่ เวียดนาม (29 ราย) จีน (26 ราย) อินเดีย (17 ราย) กัมพูชา (15 ราย) เกาหลีใต้ (13 ราย) นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าชมงานจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งจาก สหรัฐอเมริกา ลาว สิงค์โปร์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน แคนาดา มาเลเซีย เยอรมนี อิตาลี สหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฟินแลนด์ รัสเซีย ตุรกี ฮ่องกง อิหร่าน พม่า เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ เซนต์ลูเชีย แอฟริกาใต้ สวิตเซอร์แลนด์ และ โตโก

นอกจากสถาบันการศึกษานานาชาติของไทยแล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมแสดงนิทรรศการด้วย เช่น Chinese Language and Culture College, Huaqiao University, Overseas Education College, Jiemei University, Florida International University (FIU) และ University of San Francisco ทั้งนี้เพื่อโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านต่างๆ กับสถาบันการศึกษาของไทย