เจ้าหน้าที่ตำรวจทลายแหล่งผลิตและโกดังตลับหมึก-ผงหมึกปลอม มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

บริษัทฮิวเล็ตต์ แพคการ์ด เดเวลอปเม้นท์ คัมปะนี, แอล.พี. (“ฮิวเล็ตต์ แพคการ์ด”), แคนนอน คาบูชิกิ ไกชา (“แคนนอน”), บราเธอร์ อินดัสตรีส์ แอลทีดี. (“บราเธอร์”), ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ (“ซัมซุง”) และ ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น (“เอปสัน”) ร่วมกับสำนักงานกฎหมายติลลิกี แอนด์กิบบินส์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจค้นแหล่งผลิตและโกดังสินค้าบนถนนจัน กรุงเทพฯ ยึดของกลางเป็นจำนวนกว่า 1,000 ชิ้น ทั้งนี้ คาดว่าตลับหมึก/ตลับผงหมึก ที่ยึดได้ในครั้งนี้จะมีมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

การตรวจจับการละเมิดครั้งนี้ นับเป็นครั้งใหญ่ครั้งแรกในปีนี้ โดยผู้ละเมิดได้ถูกจับกุมและจะถูกดำเนินคดีในข้อหาละเมิดเครื่องหมายการค้า ซึ่งอาจได้รับโทษปรับเป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท และ/หรือโทษจำคุก 4 ปี ด้านตัวแทนทางกฎหมายของเอชพี แคนนอน บราเธอร์ ซัมซุง และเอปสัน เปิดเผยว่า สถานการณ์การละเมิดเครื่องหมายการค้ายังคงมีความรุนแรงอยู่ ซึ่งผลกระทบที่ได้รับคือผู้บริโภคหรือผู้ใช้สินค้าใช้สินค้าที่มีคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน โดยไม่ทราบเลยว่าเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมาย นอกจากนั้น ยังส่งผลทางเศรษฐกิจต่อผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในเชิงรายได้และการสร้างงาน

ทั้งนี้ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ปรึกษาทางกฎหมายของเอชพี แคนนอน บราเธอร์ ซัมซุง และ เอปสัน รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าดำเนินการโดยตระหนักดีว่าผู้บริโภคอาจถูกหลอกลวงเกี่ยวกับแหล่งที่มาและคุณภาพของสินค้าต้องสงสัยเหล่านี้ได้ และหวังว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะยังคงรณรงค์เพื่อต่อต้านผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกสินค้าต้องสงสัยเหล่านี้ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวรวมทั้งที่ปรึกษาทางกฎหมาย ต่างยืนยันที่จะสนับสนุนการดำเนินการเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเช่นนี้ต่อไป