เฟิร์ส ลอจิก หวังบุกตลาดญี่ปุ่น

บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด A Premier IT Infrastructure Integrator ประเดิมปีหมูด้วยการนำ Compliance and Content Management Solution ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่รวบรวมความสามารถด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ Sun ทั้งในส่วนของ Security, ILM Software, Tiered Storage / Sun StorageTek Tape Product Family ในการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยเป็นโซลูชั่นที่เฟิร์ส ลอจิกจะใช้มัดใจบริษัทข้ามชาติอย่างญี่ปุ่น ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด