"หารือข้อเศรษฐกิจ"

มร. เดวิด วิลเลียม ฟอลล์ เอกอัครราชทูตแห่งสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย (คนที่ 3 จากซ้าย) เข้าพบคุณวิจิตร สุพินิจ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (คนที่ 2 จากซ้าย) และคุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจไทยและโอกาสการลงทุนในปี 2550 พร้อมรับมอบซีดีเพลงไทยในโครงการบันทึกเสียงเพลงประจำชาติ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยเป็นที่ระลึก