รพ.สัตว์ทองหล่อต้อนรับน้องๆ จากเซนต์แอนดรูฯ

เมื่อเร็วๆนี้ ทีมสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อได้ต้อนรับและให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนเซนต์แอนดรู อินเตอร์เนชั่นแนล ในโอกาสที่ออกมาทำกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ซึ่งทีมสัตวแพทย์ของโรงพยาบาลได้นำชมและให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการตรวจรักษาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น พร้อมทั้งสาธิตการใช้เครื่องมือในการตรวจสัตว์เลี้ยงขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้น้องๆยังได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการเข้าหา และสัมผัสสุนัขอย่างถูกวิธีจากวิทยากรผู้ฝึกสอน ABC4Dogs (ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพสุนัข) ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูและน้องๆ เป็นอย่างดี