คอนเสิร์ต “The 10th TPO”

คอนเสิร์ต “The 10th TPO” ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2550 เวลา 19.00 น. ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งแระเทศไทย จัดการแสดงออเคสตร้าสุดอลังการครั้งที่ 10 โดยในครั้งนี้มีผู้อำนวยวงรับเชิญ Mr. Hobart Earle จากประเทศ Venezuela และศิลปินเดี่ยวรับเชิญจากภาคพื้นเอเชียที่ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาจากเกาหลี Miss Yoon Jin Kim ที่จะมาบรรเลงไวโอลิน ในบทเพลง “Hora Staccato” ของ Grigoras Dinicu (1889-1949) และผู้สนใจสามารถเลือกชมในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2550 เวลา 16.00 น. ในโปรแกรมเดียวกันนี้

ราคาบัตรเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป 200 บาท และนักเรียน/นักศึกษาระดับปริญญาตรี 50 บาท ติดต่อซื้อบัตร/ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2800-2525-30 ต่อ 154-155