“สามารถ” ได้รับมาตรฐานไอทีระดับโลก ISO 27001

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศณียบัตรรับรองให้บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีรายแรกของไทย ที่มีการบริหารจัดการองค์กรทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีความปลอดภัยสูงสุด ตามมาตรฐานไอทีระดับโลก ISO 27001 จาก บริษัท Bureau Veritas Certification (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการรับรองมาตรฐานสากล และได้ขึ้นทะเบียนรับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบตามมาตรฐานต่างๆ กับองค์กรกลางในการควบคุมมาตรฐานระดับโลก เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค