เอ็กโกจับมือพันธมิตรชั้นนำด้านพลังงาน

นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าพลังลม จำกัด (WEGCO) และบริษัท Eurus Energy Japan Corporation (EURUS) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเชิงพาณิชย์โครงการแรกของประเทศไทย ขนาดกำลังการผลิต 35 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ของไทยด้วยงบประมาณลงทุน 1,800 ล้านบาท ระหว่างเอ็กโก ปตท. WEGCO และ EURUS ในสัดส่วน 30:30:20:20 ตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มประสิทธิภาพ และช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศด้วย โดยมีนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี

(จากภาพ) ผู้บริหารที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ประกอบด้วย
นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
มร.คิโยชิ ฮาไรกาวา (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท Eurus Energy Japan Corporation
นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ (ที่ 3 จากซ้าย) ร องกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ดร.พิชิต นิธิวาสิน (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าพลังลม จำกัด