เฟิร์ส โซลาร์ เปิดสำนักงานในกรุงเทพฯ เตรียมพร้อมบุกตลาดไทย

เฟิร์ส โซลาร์ อิงค์ (ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แนสแดคว่า FSLR) ประกาศจัดตั้งบริษัท เฟิร์ส  โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือแห่งใหม่ที่มีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ การเปิดบริษัทใหม่ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนเฟิร์ส โซลาร์นำกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจของตนมาใช้ขยายตลาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในไทยให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผลและคุ้มค่ายิ่งขึ้นมร. วอน พาร์ค ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เฟิร์ส โซลาร์ กล่าวว่า “จากปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวที่เอื้ออำนวยและสนับสนุนการพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของไทยให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ พลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของตลาดโดยรวม ทำให้เฟิร์ส โซลาร์มุ่งเดินหน้าขยายการลงทุนในไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อพัฒนาตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้กลยุทธ์ที่วางไว้” 

ในอนาคต ประเทศไทยจะยังคงเป็นตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่ง ทั้งยังมีความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีทรัพยากรแสงอาทิตย์อย่างเหลือเฟือ เฟิร์ส โซลาร์ได้เข้ามาเปิดตลาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในไทยตั้งแต่ปี 2554 และนับตั้งแต่นั้น เป็นต้นมาจนถึง ณ ขณะนี้ บริษัทได้ติดตั้งหรืออยู่ในระหว่างการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมกว่า 12 เมกะวัตต์ โดยใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอันล้ำสมัยที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ  เฟิร์ส โซลาร์         

 

เกี่ยวกับบริษัท เฟิร์ส โซลาร์

เฟิร์ส โซลาร์ ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชั้นนำของโลกด้วยเทคโนโลยีแบบฟิล์มบาง และเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ PV (Photovoltaic) ที่ครบวงจร เฟิร์สโซลาร์นำเสนอระบบพลังงานทางเลือกที่ประหยัด เห็นผลคุ้มค่า เมื่อเทียบกับการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ ไปจนถึง การรวบรวมเก็บกลับคืนและรีไซเคิลแผงเซลล์ตลอดอายุการใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเฟิร์ส โซลาร์ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.firstsolar.com

 

สำหรับนักลงทุนของเฟิร์ส โซลาร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (forward-looking statements) อันสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูล (safe harbor) ตามมาตรา 21E ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค.ศ. 1934 ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์ มิได้เป็นการรับรองผลประกอบการในอนาคตของบริษัทแต่อย่างใด ผลที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์ดังกล่าว เนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ปัจจัยที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและจัดจำหน่าย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการแข่งขัน สายสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่บริษัทได้แสดงรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เฟิร์ส โซลาร์ไม่มีข้อผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลที่มีลักษณะคาดการณ์ดังกล่าว ที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ หรือในประกาศอื่นใดที่ระบุในที่นี้