BIFF & BIL 2007 สร้างไทยเป็นศูนย์กลางแฟชั่นแห่งอาเซียน

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก (ที่ 4 จากขวา) ถ่ายภาพร่วมกับ นายสุกิจ คงปิยาจารย์ อุปนายกสมาคมเครื่องนุ่งห่มไทยและตัวแทนสมาคมด้านแฟชั่นและเครื่องหนังของไทยพร้อมเหล่านายแบบนางแบบ ในการแถลงข่าวเปิดตัว งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง “BIFF & BIL 2007” ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมส่งเสริมการส่งออก ถ.รัชดาภิเษก

งาน BIFF & BIL 2007 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2550 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนังในอาเซียน