กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นแสดงศักยภาพอัญมณีไทย ปิดฉากโรดโชว์อย่างงดงาม ณ ประเทศฮ่องกง

โรดโชว์สุดท้ายเมืองแฟชั่น ดัน 157 ผู้ประกอบการจิวเวอรี่ไทยผงาดตลาดเอเชีย ใน งาน Hong Kong International Jewelry Show 2007 ด้านสมาคมผู้ค้าอัญมณีมั่นใจปีนี้ส่งออกโตเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 แน่นอน

โครงการเจาะตลาดเป้าหมาย ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น จัดกิจกรรมโรดโชว์ครั้งสุดท้ายนำผู้ประกอบการไทยกว่า 157 บริษัท และผลงานด้านอัญมณีมูลค่ากว่า 1000 ล้านบาทไปแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับไทยใน งาน Hong Kong international Jewellery Show 2007 ที่ประเทศฮ่องกงระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคมที่ผ่านมา โดยนายปราโมทย์ วิทยาสุข อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะผู้อำนวยการโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น กล่าวว่า การจัดโรดโชว์ครั้งนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการเจาะตลาดเป้าหมาย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการย่อยของโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น หลังจากที่ก่อนหน้านี้ มีการจัดกิจกรรมโรดโชว์ไปแล้วทั้งหมด 7 แห่งคือ สวิสเซอร์แลนด์ จีน ฝรั่งเศส อิตาลี ออสเตรเลีย ดูไบ และอเมริกา โดยครั้งนี้ เป็นการร่วมงานแสดงอัญมณีที่ฮ่องกงซึ่งนับว่าเป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของเอเชีย ซึ่งจะเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์สินค้า และศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะมีการนำผู้ประกอบการไปออกร้านแสดงสินค้าแล้ว ยังมีการจัดแฟชั่นโชว์เพื่อให้ผู้ซื้อ และสื่อมวลชนนานาชาติได้ชมผลงานที่โดดเด่นและมีมูลค่าสูงกว่า 100 ล้านบาทซึ่งเป็นผลงานของผู้ประกอบการไทย อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนต่างประเทศได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการไทยอย่างใกล้ชิด นับเป็นโอกาสดีในการสร้างการรับรู้ต่ออัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดต่างประเทศมากขึ้น

ด้านตัวแทนสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทย กล่าวว่า การที่รัฐบาลมีโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นเป็นแรงสนับสนุนด้านการตลาดของผู้ประกอบการ มีส่วนช่วยกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจนี้ได้ อีกทั้งยังสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มารวมตัวกัน เกิดการรวมกลุ่มและทำงานประสานกันมากขึ้นส่งผลให้ปี 2549 ที่ผ่านมา มีมูลค่าการส่งออกถึง 3,600 ล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2550 นี้คาดว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจะขยายตัวอีกประมาณร้อยละ 15-17 โดยจะมีมูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีประมาณ 150,000 ล้านบาท ซึ่งหากยังมีการสนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาดจากโครงการของรัฐบาลเช่นนี้ต่อเนื่อง จะสามารถกระตุ้นให้อุตสาหกรรมนี้ส่งออกได้ถึง 200,000 ล้านบาทภายในปี 2553 แน่นอน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสานต่อการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับ สำนักงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 29-30 มาคม 2550 เพื่อหารือผู้ประกอบการเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหา และแนวทางการพัฒนาธุรกิจนี้ โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนงานโครงการระยะที่ 2 เพื่อเสนอรัฐบาลต่อไป