บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เชิญชวนผู้ถือหุ้นรับเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในช่วงฤดูกาลจ่ายเงินปันผลนี้เชิญชวนผู้ถือหุ้นหันมาใช้บริการ e-Dividend แทนการรับเป็นเช็ค ตั้งเป้าเพิ่มขึ้นอีก 150,000 ราย ในปีนี้ หลังประสบความสำเร็จอย่างสูงในการรณรงค์ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ชั้นนำในปีที่แล้ว เผยปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นใช้บริการ e-Dividend 628,000 ราย เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 75 จากเพียง 358,000 รายในปี 2548 ด้านบริษัทที่ TSD เป็นนายทะเบียนประกาศจ่ายเงินปันผลในปี 2550 จำนวนทั้งสิ้น 251 บริษัท รวมมูลค่าเงินปันผลจ่ายในงวดนี้สูงถึง 106,892 ล้านบาท โดยในจำนวนดังกล่าวเข้าร่วมโครงการ e-Dividend แล้วทั้งสิ้นจำนวน 245 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 97.60 ซึ่งบริษัทสามารถลดต้นทุนการจ่ายเงินปันผลได้ลงถึงร้อยละ 10

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริการ e-Dividend เป็นหนึ่งในบริการที่ TSD ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพราะเป็นบริการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทที่ TSD เป็นนายทะเบียน จึงได้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยออก campaign โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งนี้โฆษณาชิ้นล่าสุด TSD ได้เรียนเชิญคุณรวิชญ์ เทิดวงส์ นักแสดงชื่อดังมาเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อนำเสนอบริการ ซึ่งเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม นอกจากนี้ TSD ยังได้ประสานงานขอความร่วมมือจากบริษัทหลักทรัพย์เชิญชวนลูกค้าของบริษัทใช้บริการ e-Dividend พร้อมๆ กับการใช้ระบบอิเลคทรอนิกส์ Automated Transfer system – ATS ในการชำระราคาหลักทรัพย์ ซึ่งจะเริ่ม 1 เมษายน 2550 ด้วย

“หลังจาก campaign โฆษณานี้ได้เผยแพร่พร้อมกับความร่วมมือจากบริษัทหลักทรัพย์แล้ว คาดว่าจะได้รับการตอบรับสมัครใช้บริการ e-Dividend กันมากขึ้น โดยปี 2550 นี้ TSD ตั้งเป้าว่าจะมีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 150,000 ราย” นางสาวโสภาวดีกล่าว

นางสาวโสภาวดีกล่าวเสริมว่า “ในส่วนของการเชิญชวนให้บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการ TSD ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง เนื่องจากบริษัทเห็นประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับเงินปันผล อีกทั้งในแง่บริษัทเองสามารถลดต้นทุนการจ่ายเงินปันผลลงร้อยละ 10 ซึ่งขณะนี้เหลือเพียง 6 บริษัทเท่านั้นที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลในปีนี้ แต่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ”

นางสาวโสภาวดีกล่าวว่า ธุรกรรมในตลาดทุนไทยมุ่งไปสู่ระบบอิเลคทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น จะเห็นว่าปัจจุบันผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ท หรือผ่านมือถือ เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็สามารถชำระราคาผ่านระบบธนาคารที่เรียกว่า Automated Transfer system – ATS ดังนั้นบริการ e-Dividend ก็จะเข้ามาช่วยเสริมให้การทำธุรกรรมของผู้ลงทุนโดยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ลงทุนและอุตสาหกรรมโดยรวม

“ช่วงเดือนนี้ซึ่งเป็นช่วงใกล้ฤดูการจ่ายเงินปันผล TSD จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นหันมาใช้บริการ e-Dividend กันมากขึ้น เนื่องจากผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากบริการโดยตรงคือได้รับเงินปันผลรวดเร็วโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารในวันที่บริษัทจดทะเบียนมีการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะช่วยลดปัญหาและประหยัดเวลาในการติดตามเช็คเงินปันผลที่อาจสูญหายหรือล่าช้าจากการส่งทางไปรษณีย์ หรือกรณีมีการย้ายที่อยู่ใหม่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินปันผลอีกต่อไป โดยผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการด้วยวิธีง่ายๆ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินได้ทุกธนาคาร และที่สำคัญไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการใดๆ ด้วย” นางสาวโสภาวดีกล่าวทิ้งท้าย

ข้อมูลบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริการต่อเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ครบวงจร ครอบคลุมทั้งตลาดทุน ตลาดตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ รับฝากหลักทรัพย์ ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ งานนายทะเบียนหลักทรัพย์และกองทุน และงานบริการบริษัทหลักทรัพย์

ปัจจุบันศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ มีสมาชิกด้านงานรับฝากหลักทรัพย์ 638 ราย สมาชิกด้านงานสำนักหักบัญชี 84 ราย และ สมาชิกด้านงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ 565 ราย

สนใจทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูข้อมูลได้จาก www.tsd.co.th หรือสอบถามได้ที่ TSD Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02229 2888 หรืออีเมล์ contact.tsd@set.or.th