ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด ร่วมเสวนาในงาน Best Practices: Thailand Quality Class Winner 2005

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด (กิจการอาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็ง) ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ติ่มซำ “มังกรหยก ” และ อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน “เดลี่ไทย ” ได้รับเกียรติร่วม เสวนาในงาน Best Practices: Thailand Quality Class Winner 2005 ณ .ห้องบอลรูม เอ โรงแรมเอดิสัน กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมีคุณวิภา เลิศฤทธิ์ภูวดล ผู้จัดการทั่วไปด้านการตลาดต่างประเทศ (ที่ 2 จากซ้าย) และคุณทิวากร จงมีความสุข รองผู้จัดการทั่วไปด้านพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ (ที่ 1จากซ้าย) ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมงาน ในหัวข้อเรื่อง “ ตอบสนองลูกค้าตรงใจ ตรงเวลา ที่มาของคุณภาพทุกกระบวนการ ” โดย CPRAM สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายตรงความต้องการของลูกค้ารวมถึงความคล่องตัวในการพัฒนาและวิจัยตลอดจนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและสะอาดปลอดภัย และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา